• Search

Bekendmaking intrekken vergunning Roytrin Mutual Funds

View the full Publication in: (Dutch)

BEKENDMAKING

Ingevolge artikel 11 lid 4 van de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs (P.B. 2002, nr. 137) (“Ltba”) (zoals gewijzigd bij de Landsverordening actualisering en harmonisatie toezichtlandsverordeningen Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (P.B. 2015 nr. 67)) maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat de vergunningen van de hieronder genoemde beleggingsfondsen zijn ingetrokken uit hoofde van artikel 11, lid 1, sub a van de Ltba:

- Roytrin US Dollar Income & Growth Fund
- Roytrin US Dollar Income Fund


Willemstad, 20 juli 2021
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

 

Last updated: 15.05.2024 11:05