• Search

Bekendmaking intrekking machtiging mr. Huizing en benoeming mr. Maria

View the full publication in: (Dutch)

Bij beschikking van 8 februari 1994 en 13 september 1996 zijn ingevolge art. 28 van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994 (LTBK) de noodregelingen uitgeroepen van respectievelijk:

  1. De naamloze vennootschap Banco Latino N.V.,
  2. De naamloze vennootschap Banco Consolidado N.V.;
  3. De naamloze vennootschap Banco Principal; en
  4. De naamloze vennootschap Interunion Bank (Antilles) N.V.

Het doel van de noodregeling is het afwikkelen van het bedrijf van de kredietinstelling in het belang van de gezamenlijke schuldeisers.

Op grond van de noodregeling oefent de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Bank) alle bevoegdheden van het bestuur en van de commissarissen van voornoemde vennootschappen uit.

Ten einde hierin te voorzien heeft de Bank de machtiging van mr. Huizing per 10 november 2021 ingetrokken en mr. V. Maria benoemd tot gemachtigde van de in 1 t/m 4 voornoemde onder noodregeling gestelde vennootschappen.

Willemstad, 22 november 2021
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

Last updated: 15.05.2024 11:05