• Search

Bekendmaking intrekking vergunning CMTC Management Services B.V.

View the full publication in: (Dutch)

Ingevolge artikel 5, lid 4 van de Landsverordening toezicht trustwezen (P.B. 2003, nr. 114) (“Ltt”) maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat de vergunning van de hierna volgende verlener van beheersdiensten is ingetrokken uit hoofde van artikel 5, lid 1, sub a en d van de Ltt:

CMTC Management Services B.V.

Willemstad, 13 december 2021
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

 

 

Last updated: 15.05.2024 11:05