• Search

Bekendmaking intrekken vergunning Anta Management Advisory Services N.V.

View the full Publication in: (Dutch)

BEKENDMAKING

Ingevolge artikel 5, lid 4 van de Landsverordening toezicht trustwezen (P.B. 2003, nr. 114) (“Ltt”) maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat de vergunning van de hierna volgende verlener van beheersdiensten is ingetrokken uit hoofde van artikel 5, lid 1, sub a en d van de Ltt:

Anta Management Advisory Services N.V.

Willemstad, 12 september 2022
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

Last updated: 15.09.2023 08:09