• Search

Bekendmaking intrekken vergunning Solemar International Trust Company N.V.

View the full Publication in: (Dutch)

Bekendmaking

Ingevolge artikel 5, lid 4 van de Landsverordening toezicht trustwezen (“Ltt”) maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat de vergunning van de hierna volgende verlener van beheersdiensten is ingetrokken uit hoofde van artikel 5, lid 1, sub a en d van de Ltt:

Solemar International Trust Company N.V.

Willemstad, 17 juni 2021
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

 

Last updated: 10.07.2024 17:07