• Search

Bekendmaking intrekking vergunning CMTC Capital Management & Trust Co. N.V.

View the full Publication in: (Dutch)

BEKENDMAKING

Ingevolge artikel 22 lid 3 juncto artikel 11 lid 4 van de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs (P.B. 2002, nr. 137) (“Ltba”) maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat de vergunning van de hieronder genoemde administrateur is ingetrokken uit hoofde van artikel 22, lid 1, sub a van de Ltba:

- CMTC Capital Management & Trust Co. N.V.

Willemstad, 10 augustus 2022
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

 

Last updated: 15.05.2024 11:05