• Search

Bekendmaking verlenen vergunning PYGG Securities Co B.V.

View the full Publication in: (Dutch)

Bekendmaking

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten maakt hierbij bekend dat aan de hieronder genoemde vermogensbeheerder een vergunning is verleend op grond van artikel 7 van de Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders (P.B. 2016, nr. 79):

  • PYGG Securities Co. B.V.

Willemstad, 25 mei 2022
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

 

Last updated: 15.05.2024 11:05