• Search

Bekendmaking intrekken vergunning Rorima NV

View in PDF

BEKENDMAKING

Ingevolge het bepaalde in artikel 7, vierde lid van de Landsverordening Toezicht Assurantiebemiddelingsbedrijf, maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten bekend dat de vergunning van Rorima N.V. tot het uitoefenen van het assurantiebemiddelingsbedrijf op Curaçao en Sint Maarten, op 12 april 2023 is ingetrokken op grond van artikel 7, eerste lid, onderdeel h van voornoemde landsverordening.

Willemstad, 12 april 2023
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

Last updated: 15.05.2024 11:05