• Search

Verlening vergunning Business and Insurance Services B.V.

View in PDF

Bekendmaking

Ingevolge artikel 4a lid 5 van de Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf  (Sint Maarten) (“Ltab”) maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat aan de hieronder genoemde assurantiebemiddelaar een vergunning is verleend op grond van artikel 4 juncto artikel 6 van de Ltab:

Business and Insurance Services B.V.

Willemstad, 14 maart 2023
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

Last updated: 15.09.2023 08:09