• Search

Inhoudsopgave

 • Voorwoord
 • I Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden
 •     Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden – Artikel 38
 • II Staatsregelingen
 •     IIa Curaçao
 •     Staatsregeling van Curaçao – Artikel 88
 •     MvT behorende bij de Staatsregeling van Curaçao
 •     GT 2010, no. 102 Eilandsverordening tot vaststelling van de ontwerplandsverordening tot wijziging van de
      Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao
 •     IIb Sint Maarten
 •     Staatsregeling van Sint Maarten – Artikel 90 en 103
 •     MvT behorende bij de Staatsregeling van Sint Maarten
 •      GT 2010, no. 30 Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur
 • III Centrale Bank-statuut
 •      Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten
 •      MvT bij het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten
 •      Bijlage behorende bij Eilandsverordening vaststelling diverse ontwerplandsverordeningen land Curaçao
       (A.B. 2010, no. 87)
 • IV Toezicht
 •      IVa Kredietinstellingen
 •      PB 1994, no. 4 Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen
 •      MvT op de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994
 •      PB 1994, no. 110 Landsbesluit ter Uitvoering van artikel 46 van de Landsverordening toezicht bank- en
       kredietwezen 1994
 •      Credit Institutions Supervisory Regulations I – Extension of credit to Executive Officers, Supervisory
       Directors, Principal Shareholders and their related interests and to employees of a credit institution
 •      Credit Institutions Supervisory Regulations II – Restrictions on transactions with affiliates and loans to
       affiliates
 •      Credit Institutions Supervisory Regulations III – Limitations on extensions of credit to any one borrower
       or group of connected borrowers (large exposure regulation)
 •      Credit Institutions Supervisory Regulations V – Regulation concerning General and Specific Provisions
       for loan losses of credit institutions
 •      Admission Requirements for Local General Banks
 •      Admission Requirements For Subsidiaries of Foreign General Banks
 •      Admission Requirements For Branches of Foreign General Banks
 •      Admission Requirements For Specialized Credit Institutions and Savings Banks
 •      Admission Requirements For Consolidated International Banks
 •      Admission Requirements For Non-Consolidated International Banks
 •      Policy Memorandum On the Change of External Auditors of a Credit Institution
 •      Policy Memorandum On the Periodic Filing of a Management Report
 •      Policy Memorandum On the Sale or Transfer of Shares in a Supervised Credit Institutions
 •      Handleiding voor kredietverenigingen
 •      Handleiding voor het toezicht op spaar- en voorzieningsfondsen
 •      Provisions on Disclosure of Pricing Information on Consumer Credit
 •      Provisions on the Disclosure of Interest Rates on Deposit Accounts
 •      Provisions on Preventing Overextension of Credit
 •      Provisions and Guidelines on the Detection and Deterrence of Money Laundering and Terrorist
       Financing for Credit Institutions
 •      Guidelines for the Statement of Regulatory Compliance
 •      Corporate Governance – Summary of best practice guidelines
 •      Corporate Governance – Guidance notes for the supervisory board of supervised financial institutions
 •      Provisions for the Disclosure of Consolidated Financial Highlights of Domestic Banking Institutions
 •      Provisions and Guidelines on the Detection and Deterrence of Money Laundering and Terrorist
       Financing for Money Transfer Companies
 •      PB 2014, nr. 86 Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren
 •      PB 2015, nr. 7 Landsbesluit no. 15/0404 inwerkingtreding landsverordening toezicht
       geldtransactiekantoren
 •      IVb Institutionele beleggers en assurantiebemiddelaars
 •      PB 1985, no. 44 Landsverordening Ondernemingspensioenfondsen
 •      MvT op de Landsverordening Ondernemingspensioenfondsen 1985
 •      PB 1990, no. 77 Landsverordening Toezicht op het Verzekeringsbedrijf
 •      MvT op de Landsverordening Toezicht op het Verzekeringsbedrijf 1990
 •      PB 1992, no. 50 Landsbesluit bijzondere vergunningen verzekeringsbedrijf
 •      PB 1992, no. 51 Landsbesluit programma van werkzaamheden verzekeringsbedrijf
 •      PB 1992, no. 52 Landsbesluit financiële eisen verzekeringsbedrijf
 •      PB 1992, no. 53 Landsbesluit natura-uitvaartverzekeraars
 •      PB 1992, no. 54 Landsbesluit Lloyd’s Underwriters
 •      PB 1992, no. 55 Landsbesluit toezichtkosten verzekeringsbedrijf
 •      Provisions for the Disclosure of Consolidated Financial Highlights of Insurance Companies in the
       Netherlands Antilles
 •      PB 1996, no. 211 Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten
 •      PB 1997, no. 311 Landsverordening APNA
 •      AB 2010, no. 64 Landsverordening Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten (APS)
 •      PB 2003, no. 113 Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf
 •      MvT op de Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf 2003
 •      PB 2004, no. 96 Landsbesluit administratieve boete assurantiebemiddelingsbedrijf
 •      PB 2004, no. 97 Landsbesluit erkende diploma’s assurantiebemiddelingsbedrijf
 •      PB 2009, no. 16 Landsbesluit tot wijziging van het Landsbesluit bijzondere vergunningen
        erzekeringsbedrijf
 •      PB 2013, no. 3 Landsverordening basisverzekering ziektekosten
 •      Provisions and Guidelines on the Detection and Deterrence of Money Laundering and Terrorist Financing
       for Insurance Companies and Intermediaries (Insurance Brokers)
 •      IVc Beleggingsinstellingen, administrateurs en trustwezen
 •      Beleggingsinstellingen & Administrateurs
 •      PB 2002, no. 137 Landsverordening Toezicht op beleggingsinstellingen en administrateurs
 •      MvT op de Landsverordening regelende het toezicht op beleggingsinstellingen en administrateurs 2002
 •      PB 2003, no. 83 Landsbesluit kosten toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs
 •      PB 2004, no. 12 Landsbesluit administratieve boete beleggings- instellingen en administrateurs
 •      Policy Guidelines on Exemption Regulation for Administrators
 •      Policy Guidelines for Foreign Investment Institutions
 •      Policy Guidelines for Foreign Administrators
 •      Policy Guidelines on the Exemption Regulation for Investment Institutions
 •      Directives for the implementation of the National Ordinance on the Supervision of Investment Institutions
       and Administrators
 •      Provisions and Guidelines on the Detection and Deterrence of Money Laundering and Terrorist Financing
       for Administrators of Investment Institutions and Self-Administered Investment Institutions
 •      Trustwezen
 •      PB 2003, no. 114 Landsverordening Toezicht Trustwezen
 •      MvT op de Landsverordening Toezicht Trustwezen 2003
 •      PB 2004, no. 81 Landsbesluit kosten toezicht trustwezen
 •      PB 2004, no. 82 Landsbesluit administratieve boete trustwezen
 •      PB 2010, no. 36 Landsbesluit bewaarplicht toonderstukken
 •      Instructions for the implementation of articles articles 3 paragraph 2, 8 paragraph 2 and 11 paragraph 1
       of the National Ordinance on the Supervision of Trust Service Providers
 •      Policy Guidelines on Dispensation for Trust Service Providers
 •      Procedure verzoek tot plaatsing op bijlagen “A” en “B” bij de vergunning
 •      Informatie en aanvulling op het beleid van de Bank betreffende plaatsing van personen op de bijlagen “A”
       en “B” ingevolge het bepaalde in de artikelen 6 en 7 van de Landsverordening toezicht trustwezen (PB
       2003, no. 114) (“Ltt”)
 •      Provisions and Guidelines on the Detection and Deterrence of Money Laundering and Terrorist Financing
       for Company (Trust) Service Providers
 •      Policy rule on the violation of the Norut and Nois Legislations and the Provisions and Guidelines on
       AML& CFT
 •      IVd Effectenbeurzen
 •     PB 1998, no. 252 Landsverordening Toezicht Effectenbeurzen
 •     MvT op de Landsverordening Toezicht Effectenbeurzen 1998
 •     PB 1999, no. 44 Landsbesluit kosten toezicht Effectenbeurzen
 •     PB 1999, no. 45 Landsbesluit regelende de Inwerkingtreding Landsverordening Toezicht Effectenbeurzen
      (PB 1998, no. 252)
 •      PB 2000, no. 57 Landsbesluit houdende algemene maatregelen tot wijziging van het Landsbesluit
       toezicht kosten effectenbeurzen (PB 1999, no. 44)
 •      IVe Integriteit Financiële Sector
 •      CBCS Regeling betreffende het aantal toegestane (mede) beleidsbepalende functies per persoon
 •      CBCS Beleidsregel Betrouwbaarheidstoetsing (Jan 2011)
 •      CBCS Beleidsregel Integere Bedrijfsvoering bij onder meer belangenverstrengeling, incidenten en
       integriteitsgevoelige functies (Juli 2013
 •      CBCS Vragenlijst betrouwbaarheids- en deskundigheidstoetsing –Jan 2011
 •      Cover letter Revised Declaration of No-Objection for antecedents’ screening June 2012
 •      CBCS Beleidslijn voor Betrouwbaarheidstoetsing van locale PEP’s –Jan 2011
 •       IVf Overig toezicht
 •       Guidelines for Statement of Regulatory Compliance
 •       IT Framework Memorandum For Supervised Institutions
 •       Provisions and Guidelines for Business Continuity Management
 •       Provisions and Guidelines for Information Security Management
 •       Provisions and Guidelines for Safe and Sound Electronic Banking
 •       Policy Memorandum: Management of Computer Risks
 • V Monetaire zaken
 •       Va Deviezen
 •       Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten
 •       MvT op de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten
 •       Diezenregulering uitvoeringsbesluiten van de Landsverordening Deviezenverkeer PB 1981, no. 67
 •       PB 2000, no. 88 Landsbesluit Licentierecht
 •       Monetary Circulars 2012-01 : credit freeze
 •       Monetary Circulars 2012-02: exemptions from the credit freeze
 •       Monetary Circulars 2012-03: prolongation credit restriction
 •       Monetary Circular 2013-1: prolongation credit restriction
 •       Monetary Circular 2013-2: prolongation credit restriction
 •       Provisions and Guidelines on the Detection and Deterrence of Money Laundering and Terrorist
        Financing for Money Transfer Companies
 •       Vb Geldstelsel
 •       Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten
 •       MvT op de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten
 •       Regeling Wisselkoers Caribische gulden
 • VI Consignatie
 •      Verordening van 5 augustus 1886 houdende aanwijzing der plaatsen tot het ontvangen van consignatiën
 • VII Overige van belang zijnde regelingen
 •      PB 2010, no. 40 Landsverordening Identificatie bij Financiële Dienstverlening
 •      PB 2010, no. 41 Landsverordening Melding Ongebruikelijke Transacties
 •      AB 2014, no. 51 Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening melding ongebruikelijke
       transacties in verband met de voorgenomen toetreding tot de Egmont Group
 •      PB 2011, no. 31 Landsbesluit aanwijzing diensten en toezichthouders Landsverordening melding
       ongebruikelijke transacties
 •      PB 2011, no. 32 Landsbesluit aanwijzing diensten, gegevens en toezichthouders Landsverordening
       identificatie bij dienstverlening
 •      PB 2010, no. 10 Ministeriële Beschikking met Algemene Werking van de 15de maart 2010 ter uitvoering
       van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
 •      PB 2010, no. 11 Ministeriële beschikking met Algemene Werking van de 15de maart 2010 ter uitvoering
       van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening
 •      PB 2010, no. 70 Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes dienstverleners
Last updated: 06.06.2024 15:06