• Search

Bekendmaking intrekken ontheffing F.C. Croes

View the full Publication in: (Dutch)

Bekendmaking

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten maakt hierbij bekend dat de ontheffing verleend ingevolge artikel 2 lid 3 van de Landsverordening toezicht trustwezen (“Ltt”) van de hieronder genoemde natuurlijke persoon is ingetrokken uit hoofde van artikel 2 lid 6 van de Ltt:

      -    De heer F.C. Croes

Willemstad, 26 januari 2021

CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

 

Last updated: 10.07.2024 17:07