• Search

Bekendmaking intrekking vergunning Crown Trust Antilles

View the full Publication in: (Dutch)

Bekendmaking

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten maakt hierbij bekend dat de vergunning verleend ingevolge artikel 3 van de Landsverordening toezicht trustwezen (“Ltt”) van de hieronder genoemde verlener van beheersdiensten is ingetrokken uit hoofde van artikel 5 lid 1 sub a van de Ltt:

                            - Crown Trust Antilles N.V.

Willemstad, 1 april 2021
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

Last updated: 10.07.2024 17:07