• Search

Bekendmaking vergunning Martin's Trust N.V.

View the full Publication in: (Dutch)

Bekendmaking

Ingevolge artikel 10 lid 4 van de Landsverordening toezicht trustwezen (“Ltt”) maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat aan het hieronder genoemde trustkantoor een vergunning is verleend op grond van artikel 3 van de Ltt:

               - Martin’s Trust N.V.

Willemstad, 21 mei 2021

CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

Last updated: 10.07.2024 17:07