• Search

Bekendmaking vergunning voor Concilium International BV

View the full Publication in: (Dutch)

Conform het bepaalde in artikel 4a lid 5, van de Landsverordening van de 27ste mei 2019 houdende regels inzake het toezicht op het assurantiebemiddelingsbedrijf (P.B. 2019, nr. 38), maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten bekend dat aan Concilium International B.V. per 11 oktober 2021 een vergunning is verleend voor het uitoefenen van het assurantiebemiddelingsbedrijf.

Willemstad, 15 oktober 2021
ENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

 

Last updated: 10.07.2024 17:07