• Search

Bekendmaking verlenen vergunning Azura Insurances NV

View the full Publication in: (Dutch)

BEKENDMAKING

Ingevolge artikel 4a lid 5 van de Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf (Sint Maarten) (“Ltab”) maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat aan de hieronder genoemde assurantiebemiddelaar een vergunning is verleend op grond van artikel 4 juncto artikel 6 van de Ltab:

- Azura Insurances N.V.

Willemstad, 12 augustus 2022
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

Last updated: 15.05.2024 11:05