• Search

Verlening vergunning Wyze Management B.V.

View publication in Pdf

Bekendmaking

Ingevolge artikel 10 lid 4 van de Landsverordening toezicht trustwezen (“Ltt”) maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat aan het hieronder genoemde trustkantoor een vergunning is verleend op grond van artikel 3 van de Ltt:

Wyze Management B.V.

Willemstad, 13 januari 2023
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

Last updated: 10.07.2024 17:07