• Search

Bekendmaking Bonthuis verzekeringen en pensioenen

Download the announcement in pdf: (Dutch)

BEKENDMAKING

Ingevolge artikel 4a lid 5 van de Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf  (Curaçao) (“Ltab”) maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat aan de hieronder genoemde assurantiebemiddelaar een vergunning is verleend op grond van artikel 4 juncto artikel 6 van de Ltab:

- Bonthuis verzekeringen en pensioenen

Willemstad, May 28, 2024
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

 

 

Last updated: 19.06.2024 11:06