• Search

PB2021-020 Inkomen CBCS-top aanzienlijk lager dan beweerd

View the Publication in PDF: (Dutch) (English) (Papiamentu)

Press Release 2021-020

Inkomen CBCS-top aanzienlijk lager dan beweerd

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG: De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft kennis genomen van het programma ‘Wat verdien jij’, dat gisteren is uitgezonden op BNNVARA.

De CBCS deelt in verband met de privacy geen salarisinformatie met het publiek. De CBCS wenst echter wel te expliciteren dat de in het programma gedeelde informatie onjuist is. Het salaris van haar Raad van Bestuur ligt ruim onder dat van de directie van De Nederlandsche Bank. De salarissen zijn conform de vastgestelde beloningsstructuur en rekening houdende met de zwaarte en verantwoordelijkheden behorend bij een Centrale Bank directie.

Zoals in 2020 al door de Raad van Commissarissen (RvC) van de CBCS is gecommuniceerd, is voor de benadering van deze beloningsstructuur een benchmark onderzoek van de arbeidsvoorwaarden uitgevoerd door een ter zake deskundig onafhankelijk bureau. Doel van het onderzoek was om zowel de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden te beoordelen om vast te kunnen stellen in hoeverre de bestaande beloningsstructuur bij de CBCS aansloot bij de beloningsstructuur van vergelijkbare functies bij andere financiële toezichthouders en de financiële sector, zowel lokaal als in de regio. De RvC heeft vervolgens eind 2017 een nieuwe beloningsstructuur ontwikkeld op basis van de uitkomsten van dat onderzoek.

De CBCS is voornemens de programmamakers er schriftelijk op te wijzen dat zij incorrecte informatie hebben verschaft, die onnodig heeft geleid tot consternatie binnen de gemeenschap.

Willemstad, September 17, 2021
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

Last updated: 10.07.2024 17:07