• Search

Bekendmaking Ltab vergunning First Insurance Consultants BV

View the full publication in Dutch

Bekendmaking

Ingevolge artikel 4a lid 5 van de Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf  (Curaçao) (“Ltab”) maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat aan de hieronder genoemde assurantiebemiddelaar een vergunning is verleend op grond van artikel 4 juncto artikel 6 van de Ltab:

- First Insurance Consultants BV

Willemstad, 22 maart 2024
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

Last updated: 15.05.2024 11:05