• Search

Bekendmaking Ltba vergunning 4 Blackrock Subfondsen

View the full publication in Dutch

BEKENDMAKING

Ingevolge artikel 24 lid 3 van de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs, maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat aan de hieronder genoemde buitenlandse beleggingsfondsen een vergunning is verleend op grond van artikel 3 van de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs:

BSF-BlackRock Managed Index Portfolios-Conservative

BSF-BlackRock Managed Index Portfolios-Defensive

BSF-BlackRock Managed Index Portfolios-Growth

BSF-BlackRock Managed Index Portfolios-Moderate

Willemstad, 7 maart 2024
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

Last updated: 22.03.2024 09:03