• Search

Bekendmaking Ltt vergunning KasCARIB B.V.

View the full publication in Dutch

BEKENDMAKING

Ingevolge artikel 10 lid 4 van de Landsverordening toezicht trustwezen (“Ltt”) maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat aan het hieronder genoemde trustkantoor een vergunning is verleend op grond van artikel 3 van de Ltt:

- KasCARIB B.V. d.b.a. KC Trust

Willemstad, 17 januari 2024

Last updated: 06.06.2024 16:06