• Search

Symposium Belastingverdragen BEPS 2.0 en Bronheffingen

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en de University of Curaçao (UoC) hebben op 14 januari 2020 het belastingseminar ‘Belastingverdragen, BEPS 2.0 en bronheffingen’ georganiseerd.

BEPS 2.0 en de nieuwe bronbelastingen zullen belangrijke gevolgen hebben voor de onderlinge verhoudingen tussen landen. Ook voor het Caribisch deel van het Nederlandse Koninkrijk zullen de gevolgen merkbaar zijn. Zullen bijvoorbeeld (additionele) bronbelastingen moeten worden ingevoerd?

Curaçao heeft momenteel slechts één belastingverdrag ter voorkoming van dubbele heffing. Tijdens het belastingseminar zijn de uitkomsten van een onderzoek naar de knelpunten en mogelijke oplossingen hieromtrent gepresenteerd.

Klik hier voor het programma.

Presentaties:

De effectiviteit van de EU en OESO blacklist
Maxine Rigot LL.B.

Curaçao en belastingverdragen
mr. Germaine Rekwest

BEPS 2.0 en bron(staat) heffingen
Prof. mr. dr. Arnaud de Graaf

Bronheffingen en belastingverdragen
Prof. mr. dr. Arnaud de Graaf

Last updated: 15.05.2024 11:05