• Search

Bekendmaking DUCAT SLS B.V.

View in PDF


Ingevolge artikel 10 lid 4 van de Landsverordening toezicht trustwezen (“Ltt”) maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat aan het hieronder genoemde trustkantoor een vergunning is verleend op grond van artikel 3 van de Ltt:

DUCAT SLS B.V.

Willemstad, 14 juli 2023
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

 

Last updated: 10.07.2024 17:07