• Search

Bekendmaking Ltab vergunning B Smart Pensions & Insurances BV

View in PDF

Bekendmaking

Ingevolge artikel 4a lid 5 van de Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf  (Curaçao) (“Ltab”) maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat aan de hieronder genoemde assurantiebemiddelaar een vergunning is verleend op grond van artikel 4 juncto artikel 6 van de Ltab:

- B Smart Pensions & Insurances BV

Willemstad, 27 november 2023

Last updated: 10.07.2024 17:07