• Search

Bekendmaking Ltt vergunning Ulysses Reefer N.V.

View in PDF

Bekendmaking

Ingevolge artikel 10 lid 4 van de Landsverordening toezicht trustwezen (Ltt) maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat aan het hieronder genoemde trustkantoor een vergunning is verleend op grond van artikel 3 van de Ltt:

Ulysses Reefer N.V.

Willemstad, 20 december 2023

Last updated: 19.06.2024 11:06