• Search

Bekendmaking vergunning Quantum Finance BV

View in PDF

Bekendmaking

Ingevolge artikel 4a lid 5 van de Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf  (Sint Maarten) (“Ltab”) maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat aan de hieronder genoemde assurantiebemiddelaar een vergunning is verleend op grond van artikel 4 juncto artikel 6 van de Ltab:

  • Quantum Finance BV

Willemstad, 24 mei 2023
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

 

Last updated: 19.06.2024 11:06