• Search

Bekendmaking vergunning Starkeast Services B.V.

View the full Publication in: (Dutch)

BEKENDMAKING

Ingevolge artikel 10 lid 4 van de Landsverordening toezicht trustwezen (“Ltt”) maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat aan het hieronder genoemde trustkantoor een vergunning is verleend op grond van artikel 3 van de Ltt:

- Starkeast Services B.V.

Willemstad, 24 juni 2021
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAAREN

 

Last updated: 19.06.2024 11:06