• Search

Vergunning APC Bank N.V.

View the full Publication in: (Dutch)

Bekendmaking

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten maakt hierbij bekend dat bij besluit
gedateerd 4 januari 2021 een vergunning is verleend aan de hieronder genoemde bank op
grond van artikel 2 lid 1 van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994:

- APC Bank N.V.

Willemstad, 18 januari 2021
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

Last updated: 10.07.2024 17:07