• Search

Bekendmaking intrekken vergunning Netherlands West Indies International Trust Company N.V.

View the full publication in: (Dutch)

Ingevolge artikel 5 lid 4 van de Landsverordening toezicht trustwezen (P.B. 200 3, nr. 114 ) (“Lt t ”) maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat de vergunning van de hierna volgende verlener van beheersdiensten is ingetrokken uit hoofde van artikel 5 , lid 1, sub a en d van de Ltt:

Netherlands West Indies International Trust Company N.V.

Willemstad, 28 oktober 2021
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

 

Last updated: 15.05.2024 11:05