• Search

Bekendmaking vergunning Amergeris Global Listing and Exchange Services N.V.

View the full Publication in: (Dutch)

Bekendmaking

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten maakt hierbij bekend dat aan de hieronder genoemde vermogensbeheerder en effectenbemiddelaar een vergunning is verleend op grond van artikel 7 van de Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders (P.B. 2016, nr. 79):

      -    Amergeris Global Listing and Exchange Services N.V.

Willemstad, 7 mei 2021

CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

Last updated: 15.05.2024 11:05