• Search

Bekendmaking vergunning Exprinter International Bank N.V.

View the full publication in: (Dutch)

BEKENDMAKING

Conform het bepaalde in artikel 4a lid 5, van de Landsverordening van de 27ste mei 2019 houdende regels inzake het toezicht op het assurantiebemiddelingsbedrijf, maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten bekend dat aan Exprinter International Bank N.V. per 19 oktober 2021 een vergunning is verleend voor het uitoefenen van het assurantiebemiddelingsbedrijf.

Willemstad, 28 oktober 2021
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

 

 

Last updated: 15.05.2024 11:05