• Search

Bekendmaking Bezantia Trust N.V.

View in PDF

Ingevolge artikel 5, lid 4 van de Landsverordening toezicht trustwezen (P.B. 2003, nr. 114) (“Ltt”) maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat de vergunning van de hierna volgende verlener van beheersdiensten is ingetrokken uit hoofde van artikel 5, lid 1, sub a en d van de Ltt:

Bezantia Trust N.V.

Willemstad, 19 juni 2023
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

 

 

Last updated: 15.05.2024 11:05