• Search

Bekendmaking verlenen van vergunning OnPoint Financial Management Advisory Solutions B.V.

View in PDF

Bekendmaking

Ingevolge artikel 10 lid 4 van de Landsverordening toezicht trustwezen (“Ltt”) maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat aan het hieronder genoemde trustkantoor een vergunning is verleend op grond van artikel 3 van de Ltt:

  • OnPoint Financial, Management & Advisory Solutions B.V.

Willemstad, 7 september 2023
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

 

Last updated: 15.05.2024 11:05