• Search

Bekendmaking On Point Insurance

View in PDF

Ingevolge het bepaalde in artikel 7, lid 4 van de Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf, maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten bekend dat de vergunning van On Point Insurance tot het uitoefenen van het assurantiebemiddelingsbedrijf in de afdelingen Leven en Schade op Curaçao, op 4 augustus, 2023 is ingetrokken op grond van artikel 7, eerste lid, onderdeel n van voornoemde landsverordening.

Willemstad, 4 augustus 2023
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

 

Last updated: 15.05.2024 11:05